Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als je je inschrijft voor een cursus/workshop van de schrijftuin, verbind je je aan de algemene voorwaarden en ga je akkoord met onze privacyverklaring. Met bestelling van een van onze producten verklaar je hiermee akkoord te zijn. Lees ze dus zorgvuldig door voor je je inschrijft.

Inschrijving en betaling

* Pas bij ontvangst van je betaling is je inschrijving definitief; alleen een mail volstaat nog niet als inschrijving. Bestel direct je product als je verzekerd wilt zijn van een plek.
* Bij bestelling van een cursus of workshop, ben je meteen ingeschreven. Mocht de workshop/cursus al vol zitten, terwijl de inschrijving nog niet was gesloten, dan krijg je je geld retour.
* Bij vroegboekkorting geldt als datum de dag waarop de betaling binnen is. Schrijf je tijdig in om hiervan te profiteren.
* Tijdens de les gemaakte foto's en quotes op het evaluatieformulier kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden van de schrijftuin. Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met het gebruik hiervan; bezwaar hiertegen kan voorafgaand aan de workshop per e-mail worden gemeld.
* Bij manuscriptbegeleiding of VIP begeleiding, in welke vorm dan ook, bieden we geen garantie op uitgave van je boek. 
* Mocht het wél tot uitgave komen van je boek, dan hoef je bij ons geen contract te tekenen en houden wij geen royalties in. Je behoudt dus te allen tijde je volledige vrijheid en zelfstandigheid als auteur.

Annulering

Als je na inschrijving besluit van deelname af te zien, geldt de volgende regeling:
* tot vier weken voor de eerste les/workshop: teruggave 100% cursusgeld min € 15,- administratiekosten;
* tot twee weken voor de eerste les/workshop: teruggave 50% cursusgeld min € 15,- administratiekosten;
* vanaf twee weken voor de eerste les/workshop: geen teruggave.
Annuleringen kunnen worden doorgeven via info@descrhijftuin.nl. Je ontvangt een bevestiging van je annulering en indien van toepassing (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld.
Er bestaat geen recht op restitutie voor gemiste lessen, of het voortijdig onderbreken van de cursus, ongeacht de reden. Er bestaat ook geen recht op restitutie van betalingen gedaan voor (VIP) coaching of manuscriptbegeleiding als de deelnemer daar om wat voor reden dan ook voortijdig mee stopt. De duur van de coaching/begeleiding staat vermeld op de website. Als deze termijn verstreken is, vervalt je recht op verdere begeleiding, ook als je nog niet van de volledige coaching/begeleiding gebruik hebt gemaakt.

Annulering de schrijftuin

De schrijftuin heeft het recht een cursus te annuleren indien het aantal inschrijvingen minder is dan het minimum aantal cursisten dat op de website wordt genoemd. Als dat het geval is, ontvang je zo spoedig mogelijk bericht, en wordt het totale cursusgeld binnen een week na melding terugbetaald.
In het geval van ziekte of verhindering van de docent, wordt de les aan het einde van de cursusperiode ingehaald, of bij een workshop op een nader te bepalen datum.

Privacyverklaring

De schrijftuin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.deschrijftuin.nl, Amsterdam, info@deschrijftuin.nl / info@jannekejonkman.nl, 020896432

Janneke Jonkman is de Functionaris Gegevensbescherming van de schrijftuin Hij/zij is te bereiken via info@jannekejonkman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

de schrijftuin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deschrijftuin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

de schrijftuin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- de schrijftuin analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- de schrijftuin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

de schrijftuin neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de schrijftuin) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

de schrijftuin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Personalia: tot einde opdracht verstrekking ten behoeve van correcte uitvoering opdracht
Tracking cookies, bijvoorbeeld voor Google Analytics of affiliate programma’s: maximaal 38 maanden
Factuurgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

de schrijftuin verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. de schrijftuin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

de schrijftuin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de schrijftuin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deschrijftuin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Zodra je identiteit is vastgesteld, wordt de kopie vernietigd. de schrijftuin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

de schrijftuin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deschrijftuin.nl

Appelboom highres

NB

Bij inschrijving/bestelling ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van de schrijftuin, dus lees ze goed door.

Boekschrijven1

Project 3

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken
Boekpubliceren2

Project 3

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken
Boekschrijven3

Project 3

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken
Boekuitgeven4

Project 4

Lorem ipsum dolor sit amet

Bekijken

Project 6

Bekijken